VIS HENSYN og RESPEKT når du færdes på foreningens veje.

Bestyrelsen henstiller til alle, om at køre med moderat hastighed, dvs. max 30 km i timen på vores veje. NEDSÆT GERNE HASTIGHEDEN ENDNU MERE VED KØRSEL I ROTUNDERNE. 

Vi oplever i øjeblikket, at flere og flere motorkøretøjer kører med alt for høj hastighed på begge vores veje i foreningen – Store Harekærvej og Lille Harekærvej.

Vi har i foreningen efterhånden mange børn, og mange af dem er i den cykeldygtige alder, så når de kommer kørende ud fra rotunderne på deres cykel, er de en udsat gruppe.

Andre børn er på vej over til eller fra foreningens  legeplads – og vi ved, at fokus så kun er rettet mod legepladsen eller det, at skulle skynde sig hjem.