Foreningen har en række gebyrer for tjenester og manglende indberetninger. Disse er vedtaget på de årlige generalforsamlinger.

Her ser du foreningens gebyrer.

  • Indmeldelsesgebyr – kr. 3.000,-
  • Tilladelse til byggeri – kr. 550,-
  • Vurdering – kr. 1.500,-
  • Salg af kolonihavehus – kr. 1.500,-
  • Vandaflæsning – kr. 500,-
  • Havetilsyn, 2. brev – kr. 250,-
  • Betaling af haveleje udenom Nets (PBS) – kr. 30,- pr. indb.
  • Manglende betaling – kr. 100,- +2%
  • Leje af foreningshus – kr. 800,-
  • Depositum ved leje af foreningshus – kr. 800,-