Der er ingen kollektiv forsikring i haveforeningen.

Det er den enkelte havelejers ansvar selv at sørge for forsikring af hus, skur, indbo mm. Der skal som minimum være brandforsikring på havehuset.

Hjælp til forsikringsspørgsmål kan fås ved henvendelse til formanden.