Vi henstiller til, at alle havelejere i Harekær er med til at holde vore områder rene og pæne. Benyt derfor vort eget affaldssystem eller Brøndby Kommunes genbrugsstation som ligger på Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby (åben dgl. kl 9- 17).

Det er vigtigt for at holde antallet af rotter på et absolut minimum, at henstille til, at alt madaffald og husholdningsaffald smides op i de grønne affaldscontainere, som er placeret ved hver rotunde og IKKE ved siden af på fliserne eller på græsset. Madaffald skal i bio-poser, nye poser udleveres i bestyrelsens åbningstid.

Er du i tvivl om hvorledes dit affald skal håndteres, kan du få information ved at læse foreningens affaldsguide og kommunens retningslinier på nedenstående link.

Du kan læse eller downloade foreningens affaldsguide her

Du kan læse eller downloade kommunens retningslinier her