Nyt fra bestyrelsen

Flisepladsen er LUKKET permanent. Fliseaffald skal afleveres på Sydgårdsvej.

Generalforsamling 2021 holdes lørdag den 24. april kl. 11 i pergolaen.

Præmiehaver 2020. Følgende haver er præmieret:            Have 11, 26, 113, 142, 178. Have 265 har fået ærespræmie. Præmiefesten afholdes sammen med de præmierede haver for 2021.

Haveaffald. Containeren tømmes hver torsdag. Større mængder f.eks. ved haveprojekter skal havelejeren selv aflevere på Sydgårdsvej.

Plast og papcontainerne. Tømmes hver torsdag. Træd venligst papkasser i stykker, så de fylder så lidt som muligt. Containerne er beregnet til mindre enheder, f.eks. papæsken efter køb af kaffemaskinen. Emballage efter større indkøb i byggemarkeder eller IKEA skal afleveres direkte på Sydgårdsvej.

Affaldscontainere.  Containerne ved rotunderne tømmes hver fredag. Vi skal i år sortere vort affald i containerne til madaffald og restaffald. Bioposer til madaffald kan afhentes i pergolaen.

Læs mere om affald her