Nyt fra bestyrelsen

HOFOR’s arbejde er i kritisk fase og arbejder ekstra længe i perioden 8-12- juli, se info her 

Hofor og Letbanen har meddelt, at de udfører støjende arbejder i løbet af haveåret. Der kører mange og tunge transporter, så vær ekstra opmærksom, når du færdes på vejene. P.t. etablerer Hofor ny hovedledning til København.

Flisepladsen er LUKKET permanent. Fliseaffald skal du selv aflevere på Sydgårdsvej.

Generalforsamling 2021 holdes lørdag den 10. juli kl. 11 i pergolaen.

Haveaffald. Containeren tømmes hver torsdag. Større mængder f.eks. ved haveprojekter skal havelejeren selv aflevere på Sydgårdsvej.

Plast og papcontainerne. Tømmes hver torsdag. Træd venligst papkasser i stykker, så de fylder så lidt som muligt. Containerne er beregnet til mindre enheder, f.eks. papæsken efter køb af kaffemaskinen. Emballage efter større indkøb i byggemarkeder eller IKEA skal du aflevere direkte på Sydgårdsvej.

Affaldscontainere.  Containerne ved rotunderne tømmes hver fredag. Vi skal i år sortere vort affald i containerne til madaffald og restaffald.