Nyt fra bestyrelsen

Præmiehaver 2020. Følgende haver er præmieret:            Have 11, 26, 113, 142, 178. Have 265 har fået ærespræmie. Præmiefesten er udsat indtil videre pga Corona.

Haveaffald. Containeren tømmes hver torsdag. Større mængder f.eks. ved haveprojekter skal havelejeren selv aflevere på Sydgårdsvej.

Flisepladsen. Flisepladsen er lukket.

Plast og papcontainerne. Tømmes hver torsdag. Træd venligst papkasser i stykker, så de fylder så lidt som muligt. Containerne er beregnet til mindre enheder, f.eks. papæsken efter køb af kaffemaskinen. Emballage efter større indkøb i byggemarkeder eller IKEA skal afleveres direkte på Sydgårdsvej.

Affaldscontainere.  Containerne ved rotunderne tømmes hver fredag. Vi skal i år sortere vort affald i containerne til madaffald og restaffald. Bioposer til madaffald kan afhentes i pergolaen.

Læs mere om affald her

Vand. HUSK! Ansvaret for vandinstallationer efter vandmåleren er havelejerens ansvar jf. ordensreglerne §11

HANERNE MÅ IKKE VRIDES!

Læs mere information om vandinstallation og om de nye vandmålerne her.