Går du med tanker om at sælge huset skal du være opmærksom på følgende forhold:

Indtast venligst alle oplysninger. (Alle felter skal udfyldes)

Ved vurdering skal følgende fremlægges:

 • Byggetilladelser og færdigmeldinger af byggeri
 • Dokumentation på til- eller ombygninger og forbedringer inkl. kvitteringer (med en bilagsoversigt)
 • Løsøreliste – dvs. inventar og haveredskaber prisfastsættes til brug for vurderingen
  • Bemærk, Køber er ikke forpligtet til at overtage løsøret
 • Elsynsrapport fra Aut. El-installatør
  • Bemærk, Evt. fejl eller mangler skal være udbedret og dokumenteret inden vurderingen
 • Ejererklæring skal være udfyldt og underskrevet
  • Bemærk, Fremsendes inden vurdering af bestyrelsen

Husk byggeri skal være lovliggjort inden vurderingen, og at hækhøjde skal være 80 cm ved haveindgangen og jævnt stigende til 180 cm ved baghækken (udvendigt mål fra jordhøjde). Baghækken skal være 180 cm.

Har du ingen byggeattest kan eventuel kopi rekvireres hos bestyrelsen.

Vurderinger udføres i perioden 1/4 – 30/9. Salg udføres i perioden 1/4 – 31/10.

Gebyr for vurdering kr. 1.500,- indbetales til foreningens konto 5326 0319757 mrk. ‘Vurdering have xxx’, hvor xxx skal erstattes med dit havenr..