Prisen for Vand 

Vandet leveres af HOFOR på vegne af Brøndby Kommune, som fastsætter prisen på vandet.

Pris 2022:  Kr. 59,69 / m3

Vandforbruget aflæses automatisk og faktureres en gang årligt og opkræves sammen med havelejen for februar eller marts. Vi anbefaler, at du aflæser din vandmåler, når du lukker ned for sæsonen, så du kan kontrollere din afregning af vandforbruget.

HUSK! At ansvaret for vandinstallationer til og med vandmåleren, er foreningens ansvar – vandinstallation efter vandmåleren er havelejerens ansvar – (ordensreglerne §11).  Der er sikring på de nye haner, som skal aktiveres inden hanen kan drejes. Hanerne må ikke vrides.

Læs mere om vandmålerne her.

Vinterlukning i vandbrønden

Det er vigtigt at huske at vinterlukke for vandet, så du undgår eventuelle frostskader. Du lukker på følgende måde:

  1. Luk for den grønne hane (Vandtilførelsen til to haver). Husk kun at slukke for denne ifølge aftale med den nabo du deler brønd med,
  2. Luk herefter på dreje håndtaget som er til din have.
  3. Åben nu for vandhanerne så dine rør kan tømmes.
  4. Når dette er gjort, bruger du enten en cykelpumpe eller kompressor, som tilsluttes ventilen i toppen, herefter pumper du indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne.

Husk der skal være lukket for begge hanerne i brønden og lad vandhanerne i huset stå åbne vinteren over.