Prisen for Vand i sæson 2020

Prisen på vand er i sæson 2020, Kr. 60,96 / m3 fastsat af Brøndby Kommune.

Vandforbruget i 2019

Du indberetter dit vandforbrug ved at udfylde alle felter i nedenstående skema

OBS – OBS

Det er vigtigt at huske at vinterlukke for vandet, så du undgår eventuelle frostskader, du lukker på følgende måde:

  1. Luk for den grønnehane (Vandtilførelsen til to haver). Husk kun at slukke for denne ifølge aftale med den nabo du deler brønd med,
  2. Luk herefter på dreje håndtaget som er til din have.
  3. Åben nu for vandhanerne så dine rør kan tømmes.
  4. Når dette er gjort, bruger du enten en cykelpumpe eller kompressor, som tilsluttes ventilen i toppen, herefter pumper du indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne.

Husk der skal være lukket for begge hanerne i brønden og lad vandhanerne i huset stå åbne vinteren over.